Zarządzanie

Thomas Fastenrath

Thomas Fastenrath (ur. w 1964 r.) w 1989 r. ukończył studia na kierunku ekonomika przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Kolonii, uzyskując przy tym tytuł kupca dyplomowanego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Werner & Mertz, produkującej towary konsumpcyjne w Moguncji. Pełnił w niej różne funkcje w działach kontrolingu i zarządzania sprzedażą oraz zarządzie. Potem zajmował międzynarodowe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie Ecolab z branży chemicznej (Barcelona) i firmie dystrybucyjnej Inpacs (Berlin). W 2013 r. rozpoczął pracę w grupie WISAG. Od stycznia 2014 r. jako członek zarządu spółki WISAG Service Holding Europa GmbH odpowiada za rozwój międzynarodowy. Jednocześnie razem ze swoim kolegą z zarządu firmy WISAG Polska jest odpowiedzialny za działalność operacyjną w Polsce.

 

Klaus Pankau

Klaus Pankau (ur. w 1952 r.) ukończył studia w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie w Berlinie. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w 1979 r. od stanowiska dyrektora berlińskiego ośrodka szkoleniowego Niemieckiego Związku Zawodowego Pracowników Umysłowych DAG. W 1989 r. został rzecznikiem berlińskiego oddziału Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych ds. polityki gospodarczej i pracy. Przez rok był asystentem zarządu Społecznej Kasy Berlińskiej Branży Budowlanej (Sozialkasse des Berliner Baugewerbes), a w 2002 r. przeszedł do przedsiębiorstwa WISAG Gebäudereinigung Holding GmbH & Co. KG, w którym zajmuje stanowisko kierownika personalnego. Jednocześnie razem ze swoim kolegą z zarządu firmy WISAG Polska jest odpowiedzialny za działalność operacyjną w Polsce.

Thomas Fastenrath

Hier hat der Text platz

Klaus Pankau

Hier hat der Text platz