Zarządzanie infrastrukturą

Zarządzanie

Thomas Fastenrath

Thomas Fastenrath (ur. w 1964 r.) w 1989 r. ukończył studia na kierunku ekonomika przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Kolonii, uzyskując przy tym tytuł kupca dyplomowanego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Werner & Mertz, produkującej towary konsumpcyjne w Moguncji. Pełnił w niej różne funkcje w działach kontrolingu i zarządzania sprzedażą oraz zarządzie. Potem zajmował międzynarodowe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie Ecolab z branży chemicznej (Barcelona) i firmie dystrybucyjnej Inpacs (Berlin). W 2013 r. rozpoczął pracę w grupie WISAG. Od stycznia 2014 r. jako członek zarządu spółki WISAG Service Holding Europa GmbH odpowiada za rozwój międzynarodowy. Jednocześnie razem ze swoim kolegą z zarządu firmy WISAG Polska jest odpowiedzialny za działalność operacyjną w Polsce.

 

Tomasz Raczyński

Tomasz Raczyński (ur. w 1977 r.) studiował na kierunku Skandynawistyka i na Wydziale Prawa kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne  na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Federal Express zajmującej się usługami logistycznymi. W 2004 roku rozpoczął pracę w firmie Impel Cleaning Sp. z o.o. i zajmował w niej różne stanowiska od Kierownika Zespołu, Audytora Wewnętrznego aż po Kierownika Zespołu Managerskiego odpowiedzialnego za obsługę branży szpitalnictwa.  W 2013 r. rozpoczął pracę w firmie Werner Mertz jako Dyrektor Handlowy. We wrześniu  2014 roku  w  WISAG Polska został odpowiedzialny za działalność handlową spółki i rozwój oddziału w Warszawie. W 2016 roku został Dyrektorem oddziału Warszawskiego.  Od listopada 2017 roku pełni funkcję Prezesa WISAG Polska Sp. z o.o. i wspólnie z Thomasem Fastenrathem jest odpowiedzialny za jej rozwój i dalsze funkcjonowanie w Polsce.