Nota prawna

Nota prawna

Informacje prawne

Dostawca serwisu
WISAG Polska Sp. z o.o.

Dane kontaktowe
Adres e-mail: elzbieta.janik-brzezinska@wisag.pl
Tel.: +48 91 488 29 01
Faks: + 48 91 488 48 28

Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Szczecinie

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
NIP 8521007440

Rejestracja działalności gospodarczej

REGON 810645796

 

Siedziba spółki

ulPodgórna 67, 70-205 Szczecin

 

 

Wspólnicy odpowiadający osobiście
WISAG Service Holding Europa GmbH
Herriotstraße 3

60528 Frankfurt/M.
 

Członkowie zarządu
Thomas Fastenrath

Klaus Pankau

Prawa autorskie
Treści, w tym obrazy i kształt niniejszej strony internetowej, są chronione prawami autorskimi. Każdy przypadek wykorzystania tych treści niedozwolony przez przepisy prawa autorskiego, a w szczególności ich odtwarzanie, przetwarzanie i reprodukcja, wymaga wcześniejszego uzyskania zgody dostawcy serwisu. Wyjątkiem od powyższego są materiały tekstowe i graficzne oferowane na niniejszej stronie internetowej specjalnie w celu ich rozpowszechniania.
Marka
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie marki, znaki i nazwy handlowe zawarte na niniejszej stronie internetowej są chronione przepisami dotyczącymi znaków towarowych.

Odpowiedzialność
Informacje udostępniane na niniejszej stronie internetowej zostały przygotowane z najwyższą starannością i są aktualizowane na bieżąco. Mimo najstaranniejszej kontroli nie można jednak zagwarantować ich bezbłędności. Dlatego dostawca serwisu wyklucza wszelką odpowiedzialność i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do dokładności, kompletności i aktualności informacji udostępnianych na tej stronie internetowej. Dostawca serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień udostępnianych informacji lub danych w dowolnej chwili bez powiadomienia.

Odnośniki i łącza
W związku ze stronami internetowymi dostępnymi za pośrednictwem łączy zamieszczonych na niniejszej stronie obowiązują następujące zapisy:
Są to strony internetowe innych podmiotów, wpływ na ich treść jest więc niemożliwy. Dlatego dostawca serwisu wyklucza wszelką odpowiedzialność za treść tego typu stron. Za treść stron dostępnych za pośrednictwem łączy odpowiada wyłącznie ich administrator. Dostawca serwisu nie odpowiada również za środki stosowane do ochrony danych przez administratorów takich stron.