Historia przedsiębiorstwa

Początki
Historia firmy WISAG, jednego z największych dziś przedsiębiorstw usługowych w Niemczech, rozpoczęła się 15 marca 1965 r. od wiadra, szczotki do szorowania i maszyny do pisania. Założyciel firmy Claus Wisser, który wtedy był jeszcze studentem we Frankfurcie nad Menem, potrzebował pieniędzy na sfinansowanie studiów na kierunku ekonomiki przedsiębiorstw. Zdecydował się zarobić przez sprzątanie budynków jako samodzielny przedsiębiorca. Brakowało mu jednak środków na niezbędne wyposażenie firmy, dlatego zamieścił ogłoszenie: „Czy znajdzie się ktoś, kto podaruje studentowi sprawną maszynę do pisania?”. Na szczęście jeden z czytelników przekazał mu takie urządzenie.

W ten sposób Claus Wisser położył kamień węgielny pod swoje przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach sprzątania. Nieustępliwość i silna wola przyniosły mu wkrótce zlecenie od dużego koncernu. Działalność w branży sprzątania budynków prosperowała, firma rozwijała się, a Claus Wisser po roku zatrudniał już 20 pracowników, którzy obsługiwali cały region Ren-Men. Ze studiów ekonomiki przedsiębiorstw w międzyczasie zrezygnował.

Po dziesięciu udanych latach znalazł pomysły na kolejne usługi w Stanach Zjednoczonych. Szybko wcielił swoje spostrzeżenia w życie i w 1975 r. założył drugą firmę, która specjalizowała się wyłącznie w usługach ochrony, monitoringu i obsłudze recepcji. W Stanach Zjednoczonych usługodawcy powszechnie zatrudniali już w swoich firmach zarówno personel sprzątający, jak i portierów i ochroniarzy. Wisser zaoferował więc klientom usługi dodatkowe i spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony rynku. Stopniowo klienci obsługiwani już przez firmę w całych Niemczech zaczynali dostrzegać zalety zlecania wielu usług związanych z nieruchomościami jednej firmie.

Wszystko pod jednym dachem
Od 1990 r. firmy Clausa Wissera oferowały wszystkie usługi infrastrukturalne i techniczne związane z budynkami. Poszczególne branże niezależnie od siebie w dalszym ciągu obsługiwały jednak swoich klientów. Klienci coraz częściej zgłaszali jednak zapotrzebowanie na silniej zintegrowane pakiety usług. Pod hasłem „zarządzanie infrastrukturą” w 1993 r. wszystkie przedsiębiorstwa połączono w koncern WISAG Service Holding.

Aby wyraźniej zaznaczyć przynależność do grupy i jej kompleksową ofertę, od początku 2004 r. wszystkie spółki zależne działają pod jednym szyldem. Tak powstała marka WISAG.

Kompetencje w trzech obszarach biznesowych
Aby wzmocnić ofertę usługową w dziedzinie zarządzania nieruchomościami i przemysłu, w 2004 r. grupa zaczęła przejmować inne podmioty, takie jak ThyssenKrupp HiServ (2004), ABB Gebäudetechnik (2007) czy ThyssenKrupp Industrieservice (2009), które z powodzeniem i wyczuciem włączono do koncernu WISAG.

Przez przejęcie firmy GlobeGround Berlin w 2008 r. grupa WISAG położyła fundamenty pod nowy obszar swojej działalności: obsługę naziemną lotnisk.

Od czerwca 2010 r. równorzędne przedsiębiorstwa WISAG Facility Service Holding, WISAG Industrie Service Holding i WISAG Aviation Service Holding oferują pakiety usług grupy dla takich sektorów rynku jak nieruchomości gospodarcze, komercyjne i mieszkalne, przemysł i obsługa naziemna. Korzyści? Usługi dla trzech branż można teraz tworzyć na miarę i jeszcze lepiej dostosowywać je do specyficznych wymagań klientów z różnych segmentów rynku.

Od 2012 r. do koncernu WISAG należy firma Schubert Unternehmensgruppe.

Dziś WISAG zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy pracowników i jest jednym z czołowych przedsiębiorstw usługowych w Niemczech. Działamy również w Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i Polsce.