Wytyczne dotyczące ochrony danych

Wytyczne dotyczące ochrony danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszych stron internetowych i zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem oraz oferowanymi przez nas usługami. Ochrona Państwa sfery prywatnej podczas użytkowania naszych stron internetowych jest dla nas bardzo ważna.

1. Dane osobowe

Respektujemy poufność Państwa danych osobowych i z tego powodu nie pobieramy na tej stronie internetowej danych umożliwiających zidentyfikowanie Państwa (np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), chyba że udostępnią nam Państwo te dane dobrowolnie, np. wprowadzając je w formularzach i wysyłanych wiadomościach e-mail. Wykorzystujemy tego typu dane we właściwych celach, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Dalsze wykorzystanie tych danych odbywa się tylko za Państwa wyraźną zgodą, którą w każdej chwili mogą Państwo cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

Zawsze traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne i nie przekazujemy ich osobom trzecim, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania tych danych. W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informacje o zapisanych danych i w razie potrzeby zażądać ich skorygowania lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z podanym poniżej koordynatorem ochrony danych osobowych.

2. Dane zanonimizowane

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. W takim przypadku otrzymujemy tylko informację o nazwie Państwa dostawcy Internetu, stronie internetowej, z której nastąpiło wejście oraz odwiedzonych przez Państwa stronach naszej witryny. Informacje te są analizowane w celach statystycznych. Państwo jako pojedynczy użytkownik pozostają przy tym anonimowi.

3. Użycie plików cookie

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, na dysku twardym Państwa komputera mogą być zapisywane określone informacje. Informacje te mają formę plików cookie lub plików w podobnym formacie i pomagają nam w dostosowaniu naszej oferty internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb. Pliki cookie umożliwiają zidentyfikowanie Państwa komputera; pojedynczy użytkownik pozostaje anonimowy. Jeśli chcieliby Państwo uniknąć zapisywania plików cookie na swoim lokalnym dysku twardym, prosimy o użycie odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej w celu dezaktywowania, usunięcia plików cookie lub włączenia ostrzeżeń przed zainstalowaniem takiego pliku.

4. Informacja o zapisanych danych

Na żądanie poinformujemy Państwa – zgodnie z obowiązującym prawem – o tym, czy i jaki dane osobowe dotyczące Państwa osoby są u nas zapisane.

5. Informacja na temat bezpieczeństwa

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem stosowane są wszystkie wymagane techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Państwa dane są zapisywane w bezpiecznym otoczeniu roboczym, które nie jest publicznie dostępne. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie naszych stron internetowych. Nie odpowiadamy za zewnętrzne łącza internetowe.

6. Osoba wyznaczona do kontaktu

W przypadku pytań dotyczących podanych wyżej informacji prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo zwrócić do niego także w przypadku próśb o udzielenie informacji, żądania skorygowania i/lub usunięcia danych osobowych oraz przekazania uwag i skarg:

Koordynator ochrony danych osobowych:

Ewa Michalska

E-mail: Ewa.Michalska@wisag.pl