Wzorce i marka

Wzorce i marka

WISAG świadczy usługi w trzech obszarach biznesowych, do których należą nieruchomości, przemysł i lotnictwo. Każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy naszych pracowników jest zaangażowanych w tych branżach. Co jednak łączy naszą pracę dla poszczególnych sektorów rynku? Co stanowi klamrę spinającą działania poszczególnych pracowników naszej firmy niezależnie od segmentu, w którym są zatrudnieni?

Odpowiedź tkwi w naszym systemie wartości. Dzięki dogłębnemu dialogowi z pracownikami i klientami udało nam się ukształtować wizerunek firmy WISAG i reprezentowane przez nią wartości. Dlatego możemy odpowiedzieć:

  • WISAG to szacunek!
  • WISAG to zaangażowanie!
  • WISAG to różnorodność!

Szacunek oznacza swobodę i otwartość, respekt i zaufanie – to podstawy naszej działalności.

Zaangażowanie wskazuje na inicjatywę własną, pracowitość i napędzający nas entuzjazm.

Różnorodność obejmuje natomiast zróżnicowanie, kreatywność i indywidualność, które stanowią istotę firmy WISAG.

W oparciu o te trzy wartości powstały towarzyszące nam wzorce i zasady zarządzania obowiązujące w przedsiębiorstwie. Stworzyliśmy tym samym filary, na których możemy oprzeć się na co dzień. Wiemy dokładnie, jakie zlecenie wykonujemy, co jest naszym celem i w jakim kierunku zmierzamy. Te przekonania łączą wszystkich naszych pracowników. Są one dla nas również drogowskazami we wszystkich sytuacjach i sprawiają, że firma WISAG jest wyjątkowa.